#معاون_وزارت #معاون_وزیر #وزارت_ورزش_و_جوانان #معاونت_توسعه #ورزش_بانوان #هیات_رئیسه #استان_اردبیل #دهمین_دوره_مسابقات_بین_المللی #جام_اردبیل #روابط_عمومی_و_ارتباطات_ورزشی #روابط_عمومی_شوتوکان_ski