#دهمین_دوره_مسابقات_بین_المللی #جام_اردبیل #استادیوم_جهان_پهلوان_رضازاده #ایران #آذربایجان #سرعین_اردبیل #کاراته_شوتوکان_ski #روابط_عمومی_و_ارتباطات_ورزشی #روابط_عمومی_شوتوکان_ski