#خبرنگاران #صداوسیما #اصحاب_رسانه #خبر_ورزشی #پوشش_خبری #استان_اردبیل #استادیوم_رضازاده #مسئولین #جام_اردبیل #مسابقات_بین_المللی #کاراته #روابط_عمومی_و_ارتباطات_ورزشی #روابط_عمومی_شوتوکان_ski