#جام_اردبیل #مصاحبه #دبیرکل #هیات_کاراته_استان_اردبیل #رئیس #بانوان_ورزشکار #کاراته #روابط_عمومی_و_ارتباطات_ورزشی #روابط_عمومی_شوتوکان_ski