پوشش مسابقات بین المللی جام اردبیل توسط پایگاه خبری تهران سربلند


✔️ مصاحبه امیرمهدی دهقان مدیر روابط عمومی و ارتباطات کاراته شوتوکان S.K.I ایران با پایگاه خبری تهران سربلند

✔️ جهت مشاهده از لینک زیر استفاده نمایید:

https://tehransarboland.ir/%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%a7/ ️

🔹️(روابط عمومی و ارتباطات کاراته شوتوکان S.K.I ایران)

امکان ارسال نظر وجود ندارد.